2010 Club Racing Results

 

March Memories @ VIR

March 6-7, 2010

Group 1 – Saturday (CCPS – ITA, ITB, ITC, ITR, ITS, IT7, SSB, SSC, SM, SRF, T3, H1, H2, H3, H4, H5, E30)
Group 2 & 4 – Sunday (SARRC – CF, FF, FST, FV, F5 + CSR, DSR, FA, FB, FC, FE, FM, FS, S2)
Group 3 – Sunday (SARRC – CF, FF, FST, FV, F5 + CSR, DSR, FA, FB, FC, FE, FM, FS, S2)
Group 5 – Sunday (SARRC – EP, FP, HP, GTL, SPU, SRF, STU)
Group 6 – Sunday (SARRC – SM)
Group 7 – Sunday (SARRC – AS, ASR, GT1, GT2, GT3, GTA, ITE, ITO, SPO, ST, STO, T1, T2)
Group 11 – Sunday (ECR – ITA, ITB, ITC, ITR, ITS, IT7, SSB, SSC, SM, SRF, T3, ITE, ITO, SSM, SRX7)

 

Oak Tree Double National @ VIR

April 16-18, 2010

Group 1 – SaturdaySunday (SRF)
Group 2 – SaturdaySunday (EP, FP, HP, GTL, STU)
Group 3 – SaturdaySunday (FF, FV, F500)
Group 4 – SaturdaySunday (AS, GT1, GT2, GT3, ST, STO, T1, T2)
Group 5 – SaturdaySunday (SSM, SSB, SSC, T3)
Group 6 – SaturdaySunday (CSR, DSR, FA, FB, FC, FE, FM, S2)

 

Al Fairer SARRC/MARRS Challenge @ VIR

May 8-9, 2010

Group 1 – SaturdaySunday (EP, FP, HP, GTL, SPU, SRF, STU, mEP, mFP, mHP, mGTL, mGTP, mSPU, mSRF, mSTU)
Group 2 – SaturdaySunday (SM, mSM)
Group 3 – SaturdaySunday (CSR, DSR, FA, FB, FC, FE, FM, FS, S2, mCSR, mDSR, mFA, mFB, mFC, mFE, mFM, mFS, mS2)
Group 4 – SaturdaySunday (ITB, ITC, SRX7, SSB, SSC, SSM, mITB, mITC, mSRX7, mSSB, mSSC, mSSM)
Group 5 – SaturdaySunday (AS, ASR, GT1, GT2, GT3, GTA, ITE, ITO, SPO, ST, STO, T1, T2, ITNC, mAS, mASR, mGT1, mGT2, mGT3, mGTA, mITE, mITO, mSPO, mST, mSTO, mT1, mT2)
Group 6 – SaturdaySunday (IT7, ITA, ITS, ITR, T3, mIT7, mITA, mITS, mITR, mT3)
Group 7 – SaturdaySunday (CF, FF, FV, F5, F6, FST, mCF, mFF, mFV, mF5, mF6, mFST)

 

Goblins Go @ VIR

October 23-24, 2010

Group 1 – Saturday (ECR#1: ITA, ITB, ITC, ITR, ITS, IT7, SSB, SSC, SM, SRF, T3, ITE, ITO, ITF, SSM, SRX7)
Group 2 – Sunday (Prod Fest: EP, FP, HP, GTL)
Group 3 – Sunday (ITA, ITR, ITS, IT7, ITB, ITC, SRX7, SSB, SSC, SSM, SPU, STU, T3)
Group 4 – Sunday (SM, SRF)
Group 5 – Sunday (CF, FF, FST, FV, F5)
Group 6 – Sunday (ECR#2: ITA, ITB, ITC, ITR, ITS, IT7, SSB, SSC, SM, SRF, T3, ITE, ITO, ITF, SSM, SRX7)
Group 7 – Sunday (CSR, DSR, FA, FB, FC, FE, FM, FS, S2)
Group 8 – Sunday (AS, ASR, GT1, GT2, GT3, GTA, ITE, ITF, ITO, SPO, ST, STO, T1, T2)
Group 9 – Sunday (CCPS: ITA, ITB, ITC, SSB, SSC, ITR, ITS, ITT, IT7, SM, SRF, T3, H1, H2, H3, H4, H5, E30)

 

Charge of the Headlight Brigade @ VIR

October 29-30, 2010

Final Results